Izrada duplikatora razlicitih vrsta i kapaciteta sa mesacem i reduktorom za kuvanje i hladjenje.
Duplikatori su kompletno izrađeni od inoksa.
Zagrevanje se vrši preko termo ulja ili vode i mogu biti sa i bez izolacije.